ТОВ “АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА”
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА» за 2021 рік. У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу. Умови та порядок проведення конкурсу: Аудиторська фірма повинна відповідати таким вимогам:
  • інформація про аудиторську фірму внесена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 % загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та відсутні обмеження, пов’язані з тривалістю надання послуг цьому підприємству.
  • суб’єкти аудиторської діяльності пройшли перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Аудиторської палати України.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
  • підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до органу управління (Аудиторський звіт щодо підтвердження річної фінансової звітності).
Не допускаються до участі в конкурсі аудиторські фірми, які:
  • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;
  • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.
Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:
  • Коротке резюме про аудиторську фірму (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);
  • Наявність, передбачених законодавством України, ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;
  • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;
  • Будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.
Дата початку проведення конкурсу – 20 грудня 2021 року. Строк подачі документів – до 23 грудня 2021 року включно. Документи прохання надсилати електронною поштою на e-mail: konstantin.kucheryavy@nk-au.com Контактна особа: – Голова ревізійної  комісії Кучерявий Костянтин Анатолійович. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу не розглядатимуться. Надання додаткової документації, що розкриває інформацію про діяльність ТОВ «АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА», може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті на засіданні аудиторського комітету підприємства. Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 28 грудня 2021 року.